Fizioterapevt

Umuman olganda, ushbu mutaxassis tananing deyarli barcha a’zolari va tizimlarini davolaydi. U ko’zlarning, buyraklarning, bo’g’imlarning, terining, yurakning, boshning va hokazolarning faoliyatini tiklay oladi. Bundan tashqari, fizioterapevtning muhim vazifasi kasalliklarning oldini olish – ularning paydo bo’lishi va rivojlanishining oldini olishdir.